PROWADZĄCE WARSZTATY:

 

 

Monika Bocka

Małgorzata Kruczyńska

Agnieszka Koluch

 

Jesteśmy absolwentkami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Psychologii, na kierunku kognitywistyka. Dziedzina ta koncentruje się między innymi na psychologii rozwoju procesów poznawczych, takich jak: zdolności językowe, pamięć, koncentracja, inteligencja, czy też umiejętność twórczego i kreatywnego myślenia. Chciałybyśmy ułamek tej wiedzy przekazać dzieciom, w formie i treści dostosowanej do wieku uczestników naszych spotkań.

Prowadzące posiadają doświadczenie z zakresu pracy z dziećmi zdobyte podczas wolontariatów w ośrodkach opieki nad dziećmi, ośrodkach terapeutycznych oraz na koloniach.

 Bardzo cenimy sobie dziecięcą kreatywność i zawsze staramy się zaspokajać, tak naturalną, ciekawość świata przejawianą przez dzieci. Każde, nawet najdziwniejsze pytanie dziecka jest dla nas wyzwaniem i nagrodą za wzbudzenie w nich ciekawości dotyczącej otaczającej nas rzeczywistości ;)